Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος, στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων», αναζητά σημαντικό αριθμό συνεργατών πληροφορικής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρατίθεται σύνδεσμος για την πρόσκληση Π733_29-08-2017 που δημοσιεύτηκε πρόσφατα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλα τα σχετικά στοιχεία, αλλά και τον σύνδεσμο που παραπέμπει στο σύστημα αιτήσεων.