Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην Danish Refugee Council

Η οργάνωση Danish Refugee Council (DRC) θα προσλάβει απόφοιτο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον αποτελεσματικό συντονισμό, την εφαρμογή και την εξασφάλιση της ποιότητας καταλυμάτων σε περιοχές της Αττικής, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα στο συνημμένο Shelter Officer (Electrical Engineer) NEW.docx