Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας στην LOGO AE

Η εταιρεία LOGO AE ενδιαφέρεται για πρόσληψη απόφοιτου Χημικού Μηχανικού στο εργοστάσιό της στο Κορωπί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail της εταιρείας autofix@otenet.gr

Υπεύθυνη Προσωπικού : Χίου Σταυρούλα