Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση «Account Manager»

Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανίας, τη θέση του/της


Account Manager (International B2B Sales)
(Κωδικός Θέσης: AM5)

Απαιτείται πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Χημικών Μηχανικών


Περισσότερα στο συνημμένο Account_Manager_B2B.pdf