Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Τρεις νέες θέσεις εργασίας στην UBITECH

Η UBITECH ανακοίνωσε τις τρεις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Ερευνητής – Αναλυτής Προγραμμάτων σε Τεχνολογίες Κυβερνοασφάλειας – Cybersecurity Research Associate

UBITECH is looking for Research Associates in the field of Cybersecurity to be involved in highly challenging research projects in several Digital Security topics, including but not limited to Security and Privacy Risk Assessment, Threat Intelligence, Cyber-Physical Systems and Internet of Things Security and Privacy, Network Security (including SDN/NFV Security), Security Analytics (including Big Data, Machine Learning and Deep Learning), Privacy-Enhanced Technologies.

The right candidate should have a University Degree in Information Technology, Software Science or Computer Science, with a strong focus on Digital Security disciplines. Postgraduate studies in the field will be considered a plus. Excellent knowledge of English is required. At least 1 years of experience in European co-funded research projects. At least 2 years of software engineering and development experience. Communication skills and ability to perform within a team are strongly required.

Please send us your CV at info@ubitech.eu

Ερευνητής – Αναλυτής Προγραμμάτων σε Τεχνολογίες Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας – Big Data and Data Science Research Associate

UBITECH is looking for Research Associates in the field of Big Data to be involved in highly challenging research projects in several Data Science topics, including but not limited to Big Data Frameworks and Infrastructure, Data Mining and Analytics, Machine Learning and Deep Learning.

The right candidate should have a University Degree in Information Technology, Software Science or Computer Science, with a strong focus on Data Science disciplines. Postgraduate studies in the field will be considered a plus. Excellent knowledge of English is required. At least 1 years of experience in European co-funded research projects. At least 2 years of software engineering and development experience. Communication skills and ability to perform within a team are strongly required.

Please send us your CV at info@ubitech.eu

Ερευνητής – Αναλυτής Προγραμμάτων σε Τεχνολογίες Υπολογιστικής Νέφους και Δικτύων 5ης Γενιάς – Cloud/5G Research Associate

UBITECH is looking for Research Associates in the field of Cloud Computing and 5G technologies to be involved in highly challenging research projects in several Cloud and network technologies topics, including but not limited to Software-Defined Networks, Network Functions Virtualization, Programmable Infrastructure, Network Services/Apps Orchestration, Multi-site Virtual Infrastructure Management.

The right candidate should have a University Degree in Information Technology, Software Science or Computer Science, with a strong focus on Network Technologies disciplines. Postgraduate studies in the field will be considered a plus. Excellent knowledge of English is required. At least 1 years of experience in European co-funded research projects. At least 2 years of software engineering and development experience. Communication skills and ability to perform within a team are strongly required.

Please send us your CV at info@ubitech.eu