Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας σε πτυχιούχο με αντικείμενο την Στατιστική (Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ)

H Γενική Διεύθυνση Στατιστικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσφέρει μια θέση Πρακτικής Άσκησης σε πτυχιούχο.

Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης αφορά την Στατιστική.

Περισσότερα:

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201EE7A1CB45F7B152D1F3