Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέσεις εργασίας στην European Dynamics

H European Dynamics θα προσλάβει απόφοιτους στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τις ακόλουθες θέσεις:
Περισσότερα στα συνημμένα ED-ADV-170830-.NET Developer.docxExperienced Java Developer Software Engineer Athens 5.docGerman IT Consultant Business Analyst Athens Thessaloniki 4.docGerman Java XML Developer Athens Thessaloniki 6.docIT HelpDesk Officer.docIT System Analyst Spanish 07 09.docIT_Bid_Consultant Athens.docJunior Java Software Developer with German Athens Thessaloniki 3.docSenior Java Web Developer Software Engineer Athens Thessaloniki 7.docSenior XML Developer  Athens Thessaloniki 2.docUser Interface Designer Developer.doc