Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας σε ενεργειακή εταιρεία

Ενεργειακή εταιρεία θα προσλάβει απόφοιτο για το Τμήμα Πωλήσεων της.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο Key Account Officer.docx