Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Πρακτική Άσκηση φοιτητών στη ΝΟΚΙΑ Ελλάδας

Η ΝΟΚΙΑ θα απασχολήσει φοιτητές του ΕΜΠ, που ασχολούνται με τις επιστήμες των Υπολογιστών και της Πληροφορικής, σε Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Τόπος απασχόλησης των φοιτητών: ΝΟΚΙΑ Κηφισιά, 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και Α. Μεταξά 15.

Τα βιογραφικά των φοιτητών που ενδιαφέρονται μπορούν να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

E-mail: tota.papatriantafillou@nokia.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας / κινητό: 6942601260