Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας από την qmetric

Η qmetric επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πελάτη της, τη θέση του/της “ e-shop Manager”.

Περισσότερα στο συνημμένο Αγγελία_eshop_Manager.pdf