Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας στην ARTIA - NanoEngineering and Consulting

H εταιρεία ARTIA - NanoEngineering and Consulting θα καλύψει μια θέση εργασίας που απευθύνεται σε πτυχιούχους ηλεκτρολόγους/ηλεκτρονικούς μηχανικούς, μηχανικούς παραγωγής, φυσικούς (με εξειδίκευση σε αισθητήρες/ηλεκτρονική), πτυχιούχους πληροφορικής ή άλλου σχετικού τεχνικού αντικειμένου.

Ακολουθεί σύνδεσμος με την αναλυτική περιγραφή της θέσης: http://www.artianano.com/news/new-job-opportunity-electrical-electronic-engineer/