Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέσεις εργασίας στην ΒΕΤΑ CAE Systems

Η ΒΕΤΑ CAE Systems θα προσλάβει απόφοιτους για τις ακόλουθες θέσεις.

Mathematician/Software Developer

Software Developer – Machine Learning

Software Developer - Computational Geometry

OpenGL Software Developer (SD-OPENGL-17)

Περισσότερα στα συνημμένα

Software_Developer_SD-ML-17_new.pdfMathematician-Software_Developer_SD-MATH-17_new.pdfOpenGL Software_Developer_SD-OPENGL-17_new.pdfSoftware_Developer_Computational Geometry_SD-CG-17_new.pdf