Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- 4 νέες θέσεις εργασίας στην Vivante Health

Η Vivante Health θα προσλάβει 4 απόφοιτους για τις ακόλουθες θέσεις

-iOS Senior Mobile Developer
-Android Senior Mobile Developer
-Senior Back-end Web Developer
-Senior Front-end Web developer

Περισσότερα στα συνημμένα VivanteHealth-front-end-position-september-2017_Final.docxVIVANTE HEALTH iOS Senior Developer position_Final.docxVivanteHealth-android-senior-position-Sep-2017_Final.docxVivanteHealth-backend-position-september-2017-SENIOR_Final.docx