Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση για “full – time Analyst” στο Παρίσι

Ο όμιλος CITI θα προσλάβει έναν “full – time Analyst” για εργασία στις εγκαταστάσεις του Citi’s Institutional Clients Group (ICG) στο Παρίσι. Αιτήσεις μπορούν να κάνουν υποψήφιοι ανεξαρτήτως πτυχίου και ειδικότητας, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο συνημμένο. Citi - EMEA Corporate Banking.docx

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν Βιογραφικό και Cover Letter στη διεύθυνση https://citi.avature.net/careers/