Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:- Θέση εργασίας στην Εurotraining (σύνταξη και εφαρμογή προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα)

Στην επισυναπτόμενη αγγελία θα βρείτε πληροφορίες για θέση εργασίας στην Εurotraining, σχετική με την σύνταξη και εφαρμογή προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα EUROTraining_proposal_writer_Implementation.docx