Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Υπηρεσίες επιχειρηματικότητας
Θέμα:- Capsella Acceleration Programme

Capsella Acceleration Programme

06-07 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα

Όσοι ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους startup στον κλάδο της αγροδιατροφής, με έμφαση στη γεωργική βιοποικιλότητα, μπορούν να

δήλωσουν συμμετοχή στο Capsella Acceleration Programme
έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017