Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Προκήρυξη 40ου Τακτικού Προγράμματος Υποτροφιών 2012-2013‏ του Ιδρύματος Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη (http://www.bodossaki.gr) προκηρύσει το 40ο Τακτικό Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. Συνημμένα μπορείτε να δείτε:
1) Το πλήρες κείμενο της προκύρηξης
Προκήρυξη.PDF
2) Το ενημερωτικό κείμενο για τους υποψηφίους σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα υποβολής, τις προυποθέσεις, το ετήσιο ποσό υποτροφίας κοκ.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ.PDF

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:
15 Φεβρουαρίου 2012