Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποτροφία από το Κασσαβέτειο Κληροδότημα και Οικοκυρικό Σχολείο Ζαγοράς σε καταγόμένους από τη Ζαγορά