Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας σε εταρεία Πληροφορικής

Η εταιρεία πληροφορικής Apogee αναζητά ASP.NET developer.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνειμμένο κείμενο. 5-2-10 Apogee.doc