Ανακοίνωση
Γραμματεία Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Προπτυχιακές σπουδές
Θέμα:ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΛΟΙΟΥ ΣΕ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ & ΕΡΑΡΜΟΓΕΣ_28.02.17.pdf