Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Νέες Υποτροφίες Εσωτερικού - Εξωτερικού
Θέμα:Υποοτροφίες Ιδρύματος Προποντίς για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό