Ανακοίνωση
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Κατηγορία ανακοίνωσης:ΤΕΝΝΙΣ
Θέμα:ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ Ε.Μ.Π.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/2011 10π.μ.
ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΕΝΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5/2011 11π.μ.