Ανακοίνωση
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Κατηγορία ανακοίνωσης:RAFTING
Θέμα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ RAFTING 2011

RAFTING!


Όσοι φοιτητές –τριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές εκδρομές RAFTING που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Μαΐου & 10 Ιουνίου 2011 παρακαλούνται να προσέλθουν στο Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π. την Παρασκευή στις 20 Μαΐου για να δηλώσουν συμμετοχή.

Τηλ.Επικοινωνίας : 210-7724415, 210-7722137