Ανακοίνωση
Γραμματεία Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Πρόγραμμα εξετάσεων
Θέμα:ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΞ. ΣΥΣΤ. ΠΛ. (επί πτυχίω)

ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ_22.06.17.pdf