Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Σεμινάρια
Θέμα:«Στελέχη Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό επιχειρείν) με εξειδίκευση σε Borland-JBuilder»

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΜΠ, μετά από σχετική ενημέρωση από το Κ.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΟΣ 21 , πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι το Κέντρο οργανώνει σεμινάριο με τίτλο ««Στελέχη Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό επιχειρείν) με εξειδίκευση σε Borland-JBuilder»» (250 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητικού μέρους και 120 ώρες πρακτικού μέρους που θα υλοποιηθούν στα εργαστήρια του ΚΕΚ.). Οι συμμετέχοντες επιδοτούνται με το ποσό των 2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης, ενώ όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία με 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (τηλ. 210-7722590).