Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας σε ασφαλιστική εταιρεία

Η Ασφαλιστική εταιρεία Generali αναζητά JAVA Web Developer.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο Generali Hellas AAE - Java 2012.doc