Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέσεις εργασίας για μημανικούς λογισμικού στην Θεσαλλονίκη

Η εταιρεία European Dynamics αναζητά μηχανικούς λογισμικού. Ο τόπος εργασίας θα είναι στην Θεσαλλονίκη και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Γερμανικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία:

1)
JUNIOR JAVA WEB DEVELOPER Advert JUNIOR JAVA WEB DEVELOPER.doc
2) JAVA SOFTWARE ENGINEER Advert JAVA SOFTWARE ENGINEER.doc
3) IT CONSULTANT ED-ADVAdvert IT CONSULTANT.doc