Προκηρύξεις θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).
Οι διαδικασίες για την εκλογή των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) χωρίζονται σε τρεις διαδοχικές φάσεις :


Α’ Φάση : Αίτημα προς το ΥΠΕΠΘ για την προκήρυξη της υπό πλήρωσης θέσης.
                    Α1. από εξέλιξη( 53 θέσεις )
                    Α2. για νέα θέση (από συνταξιοδότηση, θάνατο, προγραμματισμό)( 164 θέσεις )


Δημοσιοποίηση προκηρύξεων θέσεων άλλων κατηγοριών στον Ημερήσιο Τύπο.

Διδασκόντων Νόμου 407/80( Δεν υπάρχουν προκηρύξεις)

Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ)( Δεν υπάρχουν προκηρύξεις)

Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικου (ΕΤΕΠ)( Δεν υπάρχουν προκηρύξεις)

Διοικητικού Προσωπικού( Δεν υπάρχουν προκηρύξεις)

Υποψηφίων Διδακτόρων και ΔΠΜΣ( Δεν υπάρχουν προκηρύξεις)

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
   1. Για τις θέσεις ΔΕΠ : Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 1897
   2. Για τις θέσεις ΕΕΔΙΠ : Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού τηλ. 1897
   3. Για τις θέσεις ΕΤΕΠ : Τμήμα ΕΤΕΠ τηλ. 1920
   4. Για τις θέσεις Διοικητικού Προσωπικού : Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού τηλ. 1906
   5. Για τις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και ΔΠΜΣ: Διεύθυνση Σπουδών τηλ. 1939
Εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτόματης ειδοποίησης με e-mail
ώστε να σας αποστέλλεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανακοινώνεται κάποια νέα προκήρυξη.
Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr