Ανακοίνωση
Γραμματεία Χημικών Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Μεταπτυχιακών
Θέμα:Διευκρινήσεις για τη χορήγηση Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) στους φοιτητές β' κύκλου σπουδών των Δ.Π.Μ.Σ.

Paso_MF_b_kyklou.pdf