Ανακοίνωση
Γραμματεία Χημικών Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Προπτυχιακών
Θέμα:Έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας διπλώματος ΕΜΠ με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

http://www.ntua.gr/announcements/general/an_15_10663.html