Ανακοίνωση
Γραμματεία Χημικών Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Μεταπτυχιακών
Θέμα:Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) - Οδηγίες ηλεκτρονικής αίτησης και έκδοσης

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.pdfΕγχειρίδιο_Εφαρμογής_Φοιτητών.pdfΌροι_&_Προϋποθέσεις.pdf