Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

     27/7/2018
                     - Έμμισθη θέση υποψηφίου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο NTNU
                     - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ΕΜΠ και το ΟΠΑ
     26/7/2018
                     - «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» στο Πανεπ. Μακεδονίας
                     -«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Παν. Αιγαίου
     24/7/2018
                     - “Συστήματα Αυτοματισμού" στο ΕΜΠ
                     - «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις» στο ΕΜΠ
                     - «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» στο ΕΜΠ
                     - «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» στο ΕΜΠ
                     - Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
                     - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών ΔΠΜΣ "Γεωπληροφορική" (ΕΜΠ)
     23/7/2018
                     - Έμμισθη θέση διδακτορικού στο πανεπιστήμιο του Loughborough
     19/7/2018
                     - «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» στο ΕΜΠ
                     - ΠΜΣ από το Τμήμα Επιστημών Θάλασσας του Παν. Αιγαίου
     17/7/2018
                     - «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» στο Πολυτεχνείο Κρήτης
                     -Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
     11/7/2018
                     - «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» στο ΕΚΠΑ
     9/7/2018
                     - "Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση, Προηγμένη Τεχνολογία και Αποκατάσταση"
     5/7/2018
                     - ΠΜΣ από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
     3/7/2018
                     - «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
     21/6/2018
                     - «Ιατρική Πληροφορική» στο Α.Π.Θ.
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.