Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

     27/6/2017
                     «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»
     22/6/2017
                     - «Βιοοικονομία και Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση» (MSc in Bioeconomy Law, Regulation and Management) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
     20/6/2017
                     - ‘Technology and Innovation Management’ από το Πολυτεχνείο Κρήτης
     16/6/2017
                     - ΠΜΣ στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
                     - Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
     15/6/2017
                     - Θέσεις έμμισθων Υποψηφίων Διδακτόρων) στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του ΠΑ.ΠΕΙ.
                     - Υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
     8/6/2017
                     - «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών»
     7/6/2017
                     - Webinar με θέμα “Goethe University Frankfurt and its Master scholarship - Goethe Goes Global”
     6/6/2017
                     - MSc in Sustainable Agriculture and Business του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας
                     - Θέση αμειβόμενου διδακτορικού στο εργαστήριο LCIS στην Valence (Γαλλία)
                     - Θέση διδακτορικού με πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Loughborough
     1/6/2017
                     - Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
     30/5/2017
                     - ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Παν/μιο Πελ/νήσου
     24/5/2017
                     - “Συστήματα Αυτοματισμού”
                     - «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών»
     23/5/2017
                     - «Βιολογία Συστημάτων» του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, του Γεωπονικού Παν. Αθηνών
                     - «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη»
                     - ΠΜΣ της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
     18/5/2017
                     - 3 Μεταπτυχιακά Προγράμματα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
                     - Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
     16/5/2017
                     - "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
                     - Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
     11/5/2017
                     - «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» στο Παν. Θεσσαλίας
                     - Αμειβόμενη θέση υποψήφιου διδάκτορα στο LCIS (Valence, Γαλλία)
     10/5/2017
                     - “Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας” στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών
                     - «Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος» στο Παν. Θεσσαλίας
     9/5/2017
                     - «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»
     4/5/2017
                     - «Ιατρική Πληροφορική» στο ΑΠΘ
                     - Θέσεις Υπ. Διδακτόρων και μεταδιδακτόρων Ερευνητών στο τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ
                     "Υπολογιστική Μηχανική" στο ΕΜΠ
     3/5/2017
                     «Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη»
     25/4/2017
                     - Επενδύσεις & Περιφερειακή Ανάπτυξη
                     - Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην «Οικονομική του Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»
                     - Πρόσκληση για θέσεις Διδακτορικής έρευνας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
     12/4/2017
                     ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
     10/4/2017
                     - Θέση διδάκτορα με υποτροφία και έμμισθη θέση ερευνητή στο Loughborough
     6/4/2017
                     - «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία»
     22/3/2017
                     - ΠΜΣ από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
     21/3/2017
                     - «Μηχανική Πετρελαίου» από τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης
                     - Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
     14/3/2017
                     - ¨Εφαρμογές της Βιολογίας¨ του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
     9/3/2017
                     - Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων
     15/12/2016
                     Αμειβόμενη θέση για διδακτορικό στο Ghent University
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.