Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας για Τοπογράφους Μηχανικούς

     21/11/2017
                     - Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός για τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων
     6/11/2017
                     Θέση: «νεαρός εκτιμητής ακινήτων και υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων»
     19/10/2017
                     Εταιρεία αναζητά φοιτητές Τοπογράφους για μερική απασχόληση
     28/9/2017
                     - Άμεση πρόσληψη για 2 νέους απόφοιτους ("εκτιμητές ακινήτων και υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων").Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.