Γενικές Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας

     21/9/2017
                     - 4 νέες θέσεις εργασίας
                     - Πρόγραμμα αμειβόμενης απασχόλησης « ReGeneration»
     18/9/2017
                     - 3 θέσεις στην εταιρεία Advantage
     12/9/2017
                     - Θέσεις εργασίας στην European Dynamics
     11/9/2017
                     - 4 νέες θέσεις εργασίας στην Vivante Health
     7/9/2017
                     Θέση εργασίας στην Benefit Software
     29/8/2017
                     - Θέσεις εργασίας στην Vivante Health
                     - Θέσεις εργασίας στην ZuluTrade
                     - Θέσεις εργασίας στην ΒΕΤΑ CAE Systems
     28/8/2017
                     - Θέση εργασίας σε ενεργειακή εταιρεία
                     - Θέση εργασίας σε πτυχιούχο με αντικείμενο την Στατιστική (Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ)
     24/8/2017
                     Θέση «Account Manager»
     26/7/2017
                     Θέση εργασίας στην ARTIA - NanoEngineering and Consulting
     24/7/2017
                     - Θέση εργασίας στην HYPERTECH S.A.
     21/7/2017
                     - Θέση για “full – time Analyst” στο Παρίσι
     18/7/2017
                     - Πρακτική Άσκηση φοιτητών στη ΝΟΚΙΑ Ελλάδας
     13/7/2017
                     - Θέση εργασίας: «Junior Executive Assistant»
     10/7/2017
                     - 4 νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM
                     - Θέση εργασίας από την qmetric
                     - Θέση εργασίας στην Εurotraining (σύνταξη και εφαρμογή προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα)
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.