Ανακοινώσεις Θέσεων Εργασίας για ΣΕΜΦΕ

     18/9/2017
                     - 3 θέσεις στην εταιρεία Advantage
     29/8/2017
                     - Θέσεις εργασίας στην ΒΕΤΑ CAE Systems
     28/8/2017
                     - Θέση εργασίας σε πτυχιούχο με αντικείμενο την Στατιστική (Πρακτική Άσκηση στην ΕΚΤ)
     26/7/2017
                     Θέση εργασίας στην ARTIA - NanoEngineering and Consulting
     10/7/2017
                     - Τρεις νέες θέσεις εργασίας στην UBITECH
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.