Γενικές Ανακοινώσεις Επιχειρηματικότητας


     18/10/2018
                     - 5ος Διαγωνισμό Bluegrowth για τη θαλάσσια οικονομία
     5/6/2018
                     - Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.