Γενικές Ανακοινώσεις Επιχειρηματικότητας


     19/9/2017
                     «Prototype by TEE» μια πρωτοβουλία του ΤΕΕ για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων
     5/9/2017
                     - Capsella Acceleration Programme
     26/7/2017
                     Συνάντηση Δικτύωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Τοπικών Σημείων Επαφής του Προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail για νέες ανακοινώσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.


Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.