Ανακοινώσεις
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για Διαγωνισμούς

(επιλέξτε το για επιθυμητή ταξινόμηση)
Προηγούμενο Επόμενο

ΚατηγορίαΗμερομηνίαCan be sorted ascending or descendingΘέμαCan be sorted ascending or descending
Hide details for Κατακυρωθέντες ΔιαγωνισμοίΚατακυρωθέντες Διαγωνισμοί
10/13/2009ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ αριθμ. 311/09
Για την Αεροπορική, Οδική και Ναυτιλιακή Μεταφορά Επιστημονικών Οργάνων και Υλικών από χώρες της Ε.Ε. και τρίτες
χώρες μέχρι τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. προς χώρες της Ε.Ε.
και τρίτες χώρες καθώς και τους εκτελωνισμούς στα σημεία εισαγωγής και εξαγωγής της Ελλάδας (μόνο από χώρες εκτός Ε.Ε.).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
02/08/2010Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθμ. 39 / 2010 Τ.Π. Κ.Α. 0829
«Για την ανάδειξη μειοδότη για μεταφορές αντικειμένων α) εντός της Πολυτεχνειούπολης, β) εντός των κτιρίων της Πατησίων, γ) από την Πολυτεχνειούπολη προς τα Κτίρια Πατησίων και αντίστροφα, δ) από εξωτερικούς χώρους προς την Πολυτεχνειούπολη ή τα Κτίρια της Πατησίων και αντίστροφα και ε) από και προς Πολυτεχνειούπολη και από και προς της Πατησίων για μεταφορές εκτός περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
Προηγούμενο Επόμενο
Personalized Announcement Information System
Η Διεύθυνση Οικονομικών συχνά ανακοινώνει προκηρύξεις διαγωνισμών διαφόρων τύπων.
Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτόματης ειδοποίησης με e-mail
ώστε να σας αποστέλλεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανακοινώνεται κάποια προκήρυξη.
Εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας για την εγγραφή σας στην υπηρεσία αυτή πατήστε εδώ.
Οι εκτός ΕΜΠ πατήστε εδώ.

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr