Ανακοινώσεις
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Personalized Announcement Information System
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας πατήστε εδώ (θα γίνει έλεγχος πρόσβασης)
διαφορετικά πατήστε εδώ

Προηγούμενο Επόμενο

κατηγορίαΘέμαCan be sorted ascending or descending
Hide details for ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2/6/2009ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407
14/11/2008ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407
21/1/2008ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
19/1/2008ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
2/7/2007ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Hide details for ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
14/12/2017Ματαίωση και Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια-Αντικατάσταση των Ηλεκτρολογικών Πινάκων των Υποσταθμών Μέσης Τάσης του ΕΜΠ»
14/12/2017Μετάθεση Ημερ/νιων Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Συνοπτικών Διαγωνισμών με Αρ. Διακ. 55548/24-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΖ146ΨΖΣ4-Φ46) και 55550/24-11-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΨΔ46ΨΖΣ4-70Θ) του Τμήματος Προμηθειών της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
24/11/2017Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου
24/11/2017Συντήρηση των Υποσταθμών Μέσης Τάσης και των Ηλεκτροπαραγωγικών Ζευγών του Ιδρύματος (Αρ. Πρωτ. 55548/24-11-2017).
29/8/2017Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών για τις Εγκαταστάσεις Ψύξης-Θέρμανσης των Κτηρίων του Ιδρύματος" (Αρ. Πρωτ. 31821/28-07-2017
Hide details for Διάφορες ΑνακοινώσειςΔιάφορες Ανακοινώσεις
28/8/2017Επιτροπές Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίµων και Παροχής Υπηρεσιών Σχολών, 2017-2018.
28/8/2017Επιτροπές για την Παρακολούθηση της Καθαριότητας των κτιρίων, 2017-2018
28/8/2017Επιτροπές για την ομαλη λειτουργία της Διοίκησης, 2017-2018.
13/10/2008ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Hide details for Κατακυρωθέντες ΔιαγωνισμοίΚατακυρωθέντες Διαγωνισμοί
8/2/2010Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθμ. 39 / 2010 Τ.Π. Κ.Α. 0829
«Για την ανάδειξη μειοδότη για μεταφορές αντικειμένων α) εντός της Πολυτεχνειούπολης, β) εντός των κτιρίων της Πατησίων, γ) από την Πολυτεχνειούπολη προς τα Κτίρια Πατησίων και αντίστροφα, δ) από εξωτερικούς χώρους προς την Πολυτεχνειούπολη ή τα Κτίρια της Πατησίων και αντίστροφα και ε) από και προς Πολυτεχνειούπολη και από και προς της Πατησίων για μεταφορές εκτός περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
13/10/2009ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ αριθμ. 311/09
Για την Αεροπορική, Οδική και Ναυτιλιακή Μεταφορά Επιστημονικών Οργάνων και Υλικών από χώρες της Ε.Ε. και τρίτες
χώρες μέχρι τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. προς χώρες της Ε.Ε.
και τρίτες χώρες καθώς και τους εκτελωνισμούς στα σημεία εισαγωγής και εξαγωγής της Ελλάδας (μόνο από χώρες εκτός Ε.Ε.).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Hide details for Υπογραφείσες ΣυμβάσειςΥπογραφείσες Συμβάσεις
1/3/2018Υπηρεσία ταχυμεταφορών φακέλων και μικρών δεμάτων (courier), για την κάλυψη των Διοικητικών Υπηρεσιών και Σχολών του Ιδρύματος.
20/2/2018Σύμβαση 1/2018 για «Επισκευές & Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος».
27/12/2017«Συντήρηση μηχανής CNC του εργαστηρίου Προπλασμάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
26/12/2017Ετήσια συντήρηση και αντικατάσταση κεφαλής κοπής POT-40va της μηχανής ZUND
M-800 του Εργαστηρίου Προπλασμάτων της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
25/12/2017Προμήθεια Αθλητικών Εμφανίσεων, Tshirts, αθλητικές τσάντες μεταφοράς αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μέριμνας του τμήματος Φυσικής Αγωγής
19/12/2017ΣΥΜΒΑΣΗ 45/2017-Για την προμήθεια ειδών μικροεξοπλισμού εργαστηρίων για τις ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ
1/12/2017«Προμήθεια οπτικών καλωδίων και εξαρτημάτων για τη διαχείριση δικτυακού εξοπλισμού του δικτύου Τηλεματικής
26/10/2017ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2017 Για την προμήθεια του οργάνου «Transfer Meter»
25/9/2017ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2017 για την μίσθωση τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν) για την πραγματοποίηση Πρακτικών Ασκήσεων και εκπαιδευτικών εκδρομών
Προηγούμενο Επόμενο

Υπάρχουν ακόμα 32 ανακοινώσεις που αφορούν μόνο μέλη του ΕΜΠ.
Για ανάγνωση πατήστε εδώ. ( θα γίνει έλεγχος δικαιώματος πρόσβασης)

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr