Ανακοινώσεις
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών


Personalized Announcement Information System
Εγγραφείτε στο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης μέσω e-mail.
Μπορείτε να επιλέξετε Υπηρεσίες και κατηγορίες ανακοινώσεων που σας ενδιαφέρουν.
Για την εγγραφή σας:

εάν είστε μέλος της Πολυτεχνειακής κοινότητας πατήστε εδώ (θα γίνει έλεγχος πρόσβασης)
διαφορετικά πατήστε εδώ

Προηγούμενο Επόμενο

κατηγορίαΘέμαCan be sorted ascending or descending
Hide details for ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
2/6/2009ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407
14/11/2008ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ.407
21/1/2008ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ
19/1/2008ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
2/7/2007ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Hide details for ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
21/9/2017Προμήθεια αναλωσίμων των μηχανών OFFSET και συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Εκτυπωτικής Μονάδας του Ιδρύματος.
29/8/2017Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια Υλικών & Παροχή Υπηρεσιών για τις Εγκαταστάσεις Ψύξης-Θέρμανσης των Κτηρίων του Ιδρύματος" (Αρ. Πρωτ. 31821/28-07-2017
28/7/2017Αναβάθμιση και επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων του Ε.Μ.Π.
12/6/2017Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για «Επισκευές & Συντήρηση για τη λειτουργία κτηρίων και εγκαταστάσεων του Ιδρύματος»
Hide details for Διάφορες ΑνακοινώσειςΔιάφορες Ανακοινώσεις
28/8/2017Επιτροπές Παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίµων και Παροχής Υπηρεσιών Σχολών, 2017-2018.
28/8/2017Επιτροπές για την Παρακολούθηση της Καθαριότητας των κτιρίων, 2017-2018
28/8/2017Επιτροπές για την ομαλη λειτουργία της Διοίκησης, 2017-2018.
20/7/2017Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Οργάνων, Αναλωσίμων και Παροχής Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης
13/10/2008ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
Hide details for Κατακυρωθέντες ΔιαγωνισμοίΚατακυρωθέντες Διαγωνισμοί
8/2/2010Σ Υ Μ Β Α Σ Η αριθμ. 39 / 2010 Τ.Π. Κ.Α. 0829
«Για την ανάδειξη μειοδότη για μεταφορές αντικειμένων α) εντός της Πολυτεχνειούπολης, β) εντός των κτιρίων της Πατησίων, γ) από την Πολυτεχνειούπολη προς τα Κτίρια Πατησίων και αντίστροφα, δ) από εξωτερικούς χώρους προς την Πολυτεχνειούπολη ή τα Κτίρια της Πατησίων και αντίστροφα και ε) από και προς Πολυτεχνειούπολη και από και προς της Πατησίων για μεταφορές εκτός περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με τις ανάγκες του Ιδρύματος», συνολικού προϋπολογισμού 80.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).
13/10/2009ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ αριθμ. 311/09
Για την Αεροπορική, Οδική και Ναυτιλιακή Μεταφορά Επιστημονικών Οργάνων και Υλικών από χώρες της Ε.Ε. και τρίτες
χώρες μέχρι τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και από τις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. προς χώρες της Ε.Ε.
και τρίτες χώρες καθώς και τους εκτελωνισμούς στα σημεία εισαγωγής και εξαγωγής της Ελλάδας (μόνο από χώρες εκτός Ε.Ε.).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 60.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Hide details for ΠροκηρύξειςΠροκηρύξεις
22/9/2017O Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Καταστήματος «Φωτοαντιγραφικό Κέντρο» στο Συγκρότημα Πλατειών Κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα διενεργηθεί στις 16.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 37393/20.9.2017. Τιμή Εκκίνησης 1.200,00 €.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης παράβολου ύψους 10,00 €, το οποίο εκδίδεται στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ. του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Δημοσιεύτηκε 22.09.2017 στις εφημερίδες : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
22/9/2017O Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Καταστήματος «Φωτοαντιγραφικό Κέντρο» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα διενεργηθεί στις 17.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης 37318/20.09.2017. Τιμή Εκκίνησης 1.000,00 €.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης παράβολου ύψους 10,00 €, το οποίο εκδίδεται στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ. του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Δημοσιεύτηκε 22.09.2017 στις εφημερίδες : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
22/9/2017O Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του καταστήματος Εμπορίας Ειδών Πληροφορικής στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου θα διενεργηθεί στις 17.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 37340/20.09.2017. Τιμή Εκκίνησης 800,00 €.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης παράβολου ύψους 10,00 €, το οποίο εκδίδεται στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ. του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Δημοσιεύτηκε 22.09.2017 στις εφημερίδες ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
22/9/2017O Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρου στο κτήριο 19 των φοιτητικών ξενώνων στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου για χρήση ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ-ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ θα διενεργηθεί στις 16.10.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης: 37364/20.09.2017. Τιμή Εκκίνησης 450,00 €.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση της απόδειξης παράβολου ύψους 10,00 €, το οποίο εκδίδεται στο Ταμείο της Δ.Ο.Υ. του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Δημοσιεύτηκε 22.09.2017 στις εφημερίδες: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Hide details for Υπογραφείσες ΣυμβάσειςΥπογραφείσες Συμβάσεις
25/7/2017Σύμβαση αριθμ. 10/2017 για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών στα πλαίσια του εορτασμού των 180 χρόνων του
ΕΜΠ.
25/7/2017Σύμβαση αριθμ. 11/2017 για την προμήθεια ειδών στα πλαίσια του εορτασμού των 180 χρόνων του ΕΜΠ.
25/7/2017Σύμβαση αριθμ. 13/2017 για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των προβολικών στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
28/6/2017ΣΥΜΒΑΣΗ 7/2017 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προηγούμενο Επόμενο

Υπάρχουν ακόμα 32 ανακοινώσεις που αφορούν μόνο μέλη του ΕΜΠ.
Για ανάγνωση πατήστε εδώ. ( θα γίνει έλεγχος δικαιώματος πρόσβασης)

Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.
Για απορίες, σχόλια και ιδέες μπορείτε να απευθύνεστε στην διεύθυνση webmaster@central.ntua.gr