Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Θέσεις Εργασίας
Θέμα:Θέση εργασίας ΙΤ στην European Dynamics

H European Dynamics προσφέρει μια θέση εργασίας στον τομέα Τεχνολογιών της Πληροφορίας (Information Technology) για τα γραφεία της στην Αθήνα.
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο EUROPEAN DYNAMICS.doc