Ανακοίνωση
Διεύθυνση Μέριμνας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κατηγορία ανακοίνωσης:Χορήγηση Υποτροφιών
Θέμα:Ανακοίνωση απόφασης Συγκλήτου για τη βράβευση πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (κληροδότημα Δ. Θωμαϊδη)

AnakEpidM.O.13-14_web.doc