Ανακοίνωση
Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων

Κατηγορία ανακοίνωσης:Ανακοινώσεις Γραφείου Διασύνδεσης
Θέμα:Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον σχεδιασμό σώματος επιτοίχιας θέρμανσης μαρμάρου

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας, διεξάγεται ο πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός της εταιρείας Elith, για τον σχεδιασμό σώματος επιτοίχιας θέρμανσης μαρμάρου.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Elith συνεργάζεται με την αρχιτεκτονική κοινότητα με σκοπό τον σχεδιασμό ενός μοναδικού σώματος θέρμανσης από αισθητικής, λειτουργικής, τεχνικής και οικονομικής άποψης, θέλοντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κατασκευαστικές προκλήσεις που υπηρετούν το αρχιτεκτονικό όραμα.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς ή ομάδες αυτών.

Η εταιρεία Elith εστιάζει στο ελληνικό αρχιτεκτονικό ταλέντο και την καινοτομία που πηγάζει από αυτό, προσφέροντας στα τρία πρώτα βραβεία χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 4.000€.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής: http://www.elith.gr/competition.php
ή στην ιστοσελίδα www.elith.gr

Ημερομηνία λήξης υποβολής των μελετών ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2013.