Ανακοίνωση
Γραμματεία Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Μεταπτυχιακές σπουδές
Θέμα:Αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3ου εξαμήνου του ΔΠΜΣ Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΠΜΣ.docx