Ανακοίνωση
Γραμματεία Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Κατηγορία ανακοίνωσης:Γενικές
Θέμα:Ανακοινώσεις Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι οι ανακοινώσεις της ΣΑΤΜ, αναρτώνται πλέον στην επίσημη ιστοσελίδα της Σχολής (http://www.survey.ntua.gr/announcements).