Αυτόματο Σύστημα Ενημέρωσης Χρηστών εκτός ΕΜΠ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για Ανακοινώσεις Υπηρεσιών ΕΜΠ

Για πρόσβαση στις υπηρεσίες "Αυτόματης Ενημέρωσης Χρηστών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για Ανακοινώσεις Υπηρεσιών ΕΜΠ" απαιτείται: Σημείωση: Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν αυτοί που πρώτη φορά χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία είναι:
Α. Εάν έχετε ήδη κωδικό πρόσβασης και:

Β. Εάν δεν έχετε κωδικό πρόσβασης και θέλετε να αποκτήσετε, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν από το ΕΜΠ σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους: