ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Εγγραφές νεοεισερχομένων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των νεοεισερχομένων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 έγιναν στην περίοδο από 13/9/2011 έως 21/10/2011.
Μπορείτε να ελέγξετε εάν έχετε κάνει ηλεκτρονική εγγραφή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας.
Κωδικός Υποψηφίου:
Αρχικά Υποψηφίου: